Tầm nhìn và Giá trị

Theo kế hoạch phát triển, BW Industrial sẽ xây dựng nền tảng bất động sản công nghiệp và dịch vụ hậu cần nhằm đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia, 3PLs và các công ty thương mại điện tử.  “Với dân số gần 100 triệu người và sự đa dạng hóa ngành nghề ngày càng tăng, ngành công nghiệp sản xuất và thị trường tiêu thụ nội địa đã trở thành khu vực ưu tiên trong sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy đây là thời điểm quan trọng để chúng tôi có thể đón nhận và đáp ứng những cơ hội này với mục tiêu nhằm đưa ngành công nghiệp và dịch vụ hậu cần Việt Nam lên một đẳng cấp mới” - Trích dẫn lời Ông Jeffrey Perlman - Giám Đốc điều hành Warburg Pincus khu vực Đông Nam Á.

23/01/2018

Thành lập BW Industrial

Cuối năm 2018

Mở rộng quỹ đất công nghiệp tại các địa điểm chiến lược. Hoàn thành quy hoạch / thiết kế tổng thể và bắt đầu xây dựng tại 2 dự án (Mỹ Phước và Bàu Bàng)

Mục tiêu 2019

Tiếp nối thành công tại các khu vực kinh tế phía Bắc và phía Nam, BW Industrial mở rộng tại khu vực miền Trung của Việt Nam

Tầm nhìn đến năm 2020

Trở thành Nhà phát triển Bất động sản cho thuê hàng đầu tại Việt Nam với sự mở rộng và hiện diện trên toàn quốc