Cẩm nang nhà đầu tư

Nhờ các mối quan hệ chính phủ sâu rộng trong phát triển dịch vụ thuê nhà xưởng, thuê kho xưởng tại Việt Nam, Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BW tự tin cung cấp cho nhà đầu tư gói dịch vụ xuyên suốt từ khi cấp giấy phép cho đến vận hành thực tế trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Quy trình cấp giấy phép

Thủ tục cấp phép trước đầu tư
 • Giấy chứng nhận đầu tư (IRC)
 • Giấy đăng kí doanh nghiệp (ERC)
 • Đăng ký dấu doanh nghiệp
Thủ tục cấp phép sau đầu tư
 • Đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin điện tử
 • Hỗ trợ thông tin về Hệ thống Kế toán
 • Hỗ trợ thông tin về Đăng ký Thuế thu nhập Doanh nghiệp
 • Hỗ trợ Kế hoạch Bảo vệ Môi trường / Đánh giá Tác động Môi trường
 • Giấy phép về Phòng cháy và chữa cháy
 • Giấy phép Lao động
 • Đăng ký tạm trú đối với lao động là người nước ngoài
 • Đăng ký Nội quy lao động & Thỏa ước lao động tập thể
 • Đăng ký Công đoàn
 • Đăng ký Bảo hiểm xã hội
 • Đăng ký Bảo hiểm xã hội
 • Đăng ký Chất thải
 • Đăng ký Viễn thông
 • Khai báo hải quan để nhập máy móc phục vụ sản xuất
Dịch vụ hỗ trợ trong quá trình vận hành
 • Hỗ trợ tuyển dụng
 • Hỗ trợ quản lý chung/ Hỗ trợ pháp lý
 • Cho thuê thiết bị trung tâm kinh doanh
 • Hỗ trợ tổ chức sự kiện

Hỗ trợ việc cấp giấy phép

Hỗ trợ việc cấp giấy phép