Cẩm nang nhà đầu tư

Nhờ mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền trong lĩnh vực nhà xưởng/kho xưởng cho thuê tại Việt Nam, Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BW tự tin cung cấp cho nhà đầu tư gói dịch vụ một cửa từ khâu đăng ký giấy phép cho đến vận hành thực tế trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Tài liệu Hướng dẫn Khách hàng

Thủ tục cấp phép
 • Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư (IRC)
 • Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (ERC)
 • Con dấu Doanh nghiệp
Thủ tục sau cấp phép
 • Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử
 • Hỗ trợ thông tin cho Hệ thống Kế toán
 • Hỗ trợ thông tin khi Đăng ký Thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)
 • Hỗ trợ Kế hoạch Bảo vệ Môi trường/Đánh giá Tác động Môi trường (EIA)
 • Giấy phép phòng cháy chữa cháy
 • Giấy phép lao động
 • Hồ sơ xin cấp thị thực
 • Thẻ cư trú
 • Đăng ký Quy chế Công ty
 • Đăng ký Tổ chức Công đoàn
 • Đăng ký Bảo hiểm Xã hội
 • Đăng ký Danh mục Chất thải nguy hại
 • Đăng ký Mạng viễn thông
 • Khai báo hải quan để nhập khẩu máy móc vận hành
Dịch vụ Giá trị gia tăng cho Vận hành
 • Hỗ trợ về Nhân sự/Lao động
 • Hỗ trợ liên quan đến Cư trú
 • Hỗ trợ về Thủ tục hành chính/Pháp lý
 • Hỗ trợ Tuyển dụng
 • Cho thuê Thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh
 • Tổ chức sự kiện/hội thảo

Hỗ trợ việc cấp giấy phép

Hỗ trợ việc cấp giấy phép