TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC

09 Jun 2020
CHÍNH SÁCH MỞ VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự do lớn, xu hướng người nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới

07 Jun 2020
CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ GIỜ LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Lợi thế về nguồn lao động dồi dào và chi phí nhân công cạnh tranh, là một trong những điểm mạnh nổi bật của Việt Nam.