Nhà xưởng/kho xây theo yêu cầu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ một cửa để các nhà đầu tư nước ngoài có thể xem xét từ giai đoạn thiết kế, xây dựng đến ngày bàn giao nhà xưởng. Nhà xưởng/kho xây theo yêu cầu không những giảm thiểu vốn đầu tư ban đầu mà còn tối đa hóa năng suất cho các nhà đầu tư.  
 
Liên hệ với chúng tôi