Mua và cho thuê lại

Chúng tôi cung cấp những sản phẩm công nghiệp duy nhất cho chủ sở hữu nhà xưởng và nhà kho khi chủ sở hữu có thể bán lại tài sản và thuê lại từ BW Industrial. Mua và cho thuê lại cho phép người bán gia tăng vốn lưu động dưới dạng bất động sản ( ví dụ: nhà máy, nhà kho). Chúng tôi không giới hạn tìm kiếm các khách hàng tiềm năng trên nhiều lĩnh vực: Hàng tiêu dùng nhanh, các công ty lớn tiêu biểu và các nhà đầu tư về kho vận hậu cần.
 
Liên hệ với chúng tôi