BÁN VÀ CHO THUÊ LẠI

Ngoài nhà xưởng cho thuê tại Việt Nam, BW cũng cung cấp dịch vụ bán và cho thuê lại. Mô hình kinh doanh tinh gọn cơ cấu tài sản này cho phép các nhà đầu tư giải phóng dòng tiền và tập trung vào hoạt động kinh doanh chính. Trên thực tế, mô hình này cho phép họ bán tài sản (ví dụ: nhà xưởng/nhà kho công nghiệp) và cho thuê lại từ BW. Chúng tôi đặc biệt tìm kiếm các công ty đa quốc gia FMCG, Blue Chip và các nhà vận hành kho logistic, đồng thời chào đón các khách hàng từ tất cả các ngành công nghiệp.
 
Bán và cho thuê lại tạo cơ hội cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp linh hoạt hơn về dòng tiền từ các tài sản liên quan đến nhà xưởng công nghiệp và cơ cấu lại vốn.
Các thương vụ nhà xưởng công nghiệp cho thuê là cơ hội tiềm năng để hạn chế rủi ro về giá thị trường và tái cơ cấu nguồn lực tài chính, đồng thời bảo đảm tối đa hóa lợi ích từ các hợp đồng cho thuê dài hạn. Hầu hết các giao dịch nhà xưởng công nghiệp bán và cho thuê lại có giá trị cao hơn so với các giao dịch không cho thuê lại tương đương.
BW Industrial sẽ tiến hành phân tích các mục tiêu duy nhất đối với từng khách hàng, sau đó xây dựng một kế hoạch chi tiết và chuyên sâu hơn nhằm tối đa hóa lợi ích cho các nhà đầu tư.
Quy trình của chúng tôi hướng tới mục tiêu tối ưu hóa giá trị tài sản và cung cấp các điều khoản cho thuê thuận lợi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 
Liên hệ với chúng tôi