Danh mục cho thuê kho, thuê nhà xưởng

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN

Cho thuê kho Bình Dương - KCN Bàu Bàng
BWID

Số điện thoại : (+84) 28 710 29 000

Tìm hiểu thêm

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN

Cho thuê kho Bình Dương - KCN Mỹ Phước 3
BWID

Số điện thoại : (+84) 28 710 29 000

Tìm hiểu thêm

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN

Cho thuê nhà xưởng Đồng Nai Nhơn Trạch 2
BWID

Số điện thoại : (+84) 28 710 29 000

Tìm hiểu thêm

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VSIP BẮC NINH 2
BWID

Số điện thoại : (+84) 28 710 29 000

Tìm hiểu thêm

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN