Các dự án cho thuê xưởng

BW đã kết hợp thành công sức mạnh và kinh nghiệm sâu rộng của các đối tác liên doanh để trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ nhà xưởng cho thuê, kho vận hậu cần cho thuê và không ngừng mở rộng các lựa chọn về địa điểm thuê cho khách hàng

  • VSIP Bắc Ninh IP
  • VSIP Bắc Ninh 2 IP
  • VSIP Hải Dương
  • VSIP Hải Phòng
  • Bàu Bàng IP
  • Mỹ Phước 3
  • VSIP 2-A
  • Nhơn Trạch 2