Các dự án cho thuê xưởng

Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BW đã kết hợp thành công sức mạnh và kinh nghiệm sâu rộng của các đối tác liên doanh, để trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thuê nhà xưởng cho thuê, kho vận hậu cần cho thuê và không ngừng mở rộng các lựa chọn về địa điểm thuê cho khách hàng

  • VSIP Bắc Ninh IP
  • VSIP Bắc Ninh 2 IP
  • VSIP Hải Dương