Danh mục cho thuê kho, thuê nhà xưởng

Các dự án bất động sản công nghiệp cho thuê của BW tại nhiều thành phố, trung tâm công nghiệp trọng điểm trải dài từ Miền Bắc đến Miền Nam Việt Nam, bao gồm Bàu Bàng-Bình Dương, Mỹ Phước-Bình Dương, Nhơn Trạch - Đồng Nai, Vsip Bắc Ninh, VSIP

NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN CHO THUÊ

Cho thuê kho Bình Dương - KCN Bàu Bàng
BWID

Số điện thoại : (+84) 28 710 29 000

Tìm hiểu thêm

NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN CHO THUÊ

Cho thuê kho Bình Dương - KCN Mỹ Phước 3
BWID

Số điện thoại : (+84) 28 710 29 000

Tìm hiểu thêm

NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN CHO THUÊ

NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN CHO THUÊ

NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN CHO THUÊ