Khách hàng của BW Industrial

Với khả năng sở hữu diện tích đất đai quy mô lớn, mục tiêu chiến lược trong việc phát triển các dự án trong tương lai cùng với kinh nghiệm quản lý dày dặn, BW hướng tới mở rộng thị trường sản xuất Việt Nam, đặc biệt tại các khu kinh tế trọng điểm.
Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nhà xưởng cho thuê mang tiêu chuẩn hiện đại trên tất cả các khu công nghiệp trọng điểm; đóng vai trò là chất xúc tác thúc đẩy ngành sản xuất cũng như tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.
Khách hàng của chúng tôi bao gồm các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước như Shopee, Best, Ecco, Kaidi, Condor, Watanabe Rubber, v.v.