Khách hàng của BW

Với lợi thế là quỹ đất lớn cùng kinh nghiệm quản lý dày dặn, BW hướng tới sự phát triển không ngừng tại thị trường Việt Nam, đặc biệt tại các khu kinh tế trọng điểm. Mục tiêu lớn nhất là đáp ứng nhu cầu cần thuê kho, cần thuê nhà xưởng chất lượng cao, quy hoạch chuẩn và quy mô lớn.

Khách hàng của chúng tôi là các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Best, Shopee, Ecco, Kaidi, Condor, Watanabe Rubber, …